Familie – Børn

Z

KONTAKTPERSON

v

SOCIALPÆDAGOGISK STØTTE

EFTERVÆRN

FAMILIEBEHANDLER

KONTAKTPERSON – UNDER 18 ÅR

Jvf. Lov om Social Service kapitel 11 §52 stk. 3 nr. 6

Baggrund og kompetencer:

Vi har kvalificerede kontaktpersoner, med et fagligt højt niveau, som alle har erfaring med at arbejde med mange unge, som har forskelligartede diagnoser, såsom Autisme, Angst, Borderline, ADHD, OCD, PTSD, Paranoid skizofreni, selvskade, misbrug samt stor viden omkring kriminalitet.

Multikulturelt Personale – to sproget:

Vi har en fast stamme af multikulturelle konsulenter/kontaktpersoner tilknyttet i vores datterselskab DK-Integration således, at de fleste indsatser kan leveres til tosproget unge og deres familier. Sprog i tyrkisk, arabisk, polsk, serbisk, bosnisk, kroatisk, albansk.

Vores kontaktpersoner:

 • Er stabile voksne i de unges liv og agerer rollemodeller og sparringspartnere. De er med til at give positive oplevelser, støtte og hjælpe i forhold til struktur og overblik i hverdagen.
 • Er støttende og motiverende i forhold til fastholdelse i uddannelse, jobsøgning eller læreplads.
 • Kan medvirke til at der skabes en positiv fritidsinteresse, for at modvirke en kriminel løbebane.
 • Kan være behjælpelig for de unge og familien, i forbindelse med psykologiske udredninger.
 • Støtte i forbindelse med depression, angst, social fobi, tilknytningsvanskeligheder.
 • Kan i kulturelle familier håndtere, det at have en anden seksualitet.
 • Kan i kulturelle familier, navigere i kultur, konflikter og negativ social kontrol.
 • Kan agere bindeled mellem kommune, den unge og familien.

Hvad kan i yderligere forvente af os ?

 • Løbende dokumentation.
 • En meget tæt dialog og kontakt med ansvarlig sagsbehandler.
 • Hurtig tilbagemelding, hvis der sker uforudsete eller drastiske ændringer
 • Deltagelse i møder, hvor der er behov (skole psykiatri, misbrugsbehandling osv.)
 • Den samme kontaktperson igennem hele forløbet.
 • Fleksibilitet i forløbet.

Kontakt:

Har du en opgave som du måske tænker at sende vores vej, så er du meget velkommen til at kontakte Penille Jarlhelt på tlf. 2843 0271 eller på sikkermail@matchgruppen.dk eller på penille@matchgruppen.dk

SOCIALPÆDAGOGISK STØTTE TIL BORGERE OVER 18 ÅR

Målgruppe:

 • Personer over 18 år, som muligvis bor i eget hjem, og som har en betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale udfordringer.
 • Personer, med behov for socialpædagogisk eller socialpsykiatrisk støtte, vejledning eller optræning for at kunne bevare indflydelse på egen tilværelse og evnen til at bo i en selvstændig boform.
 • Personer, der som følge af sygdom eller en ulykke har behov for et rehabiliteringsforløb af længere varighed, herunder støtte dertil.

Baggrund og kompetencer samt multikulturelt personale – 2-sproget:

Vi har igennem flere år, opbygget en række værdifulde kompetencer indenfor arbejdet med udsatte borgere. Det kan være psykisk syge, hjemløse eller andre grupper som har behov for særlig pædagogisk støtte, hvor der er betydelig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.

Til at varetage disse opgaver har vi en bred vifte af dygtige og veluddannede medarbejdere som har erfaring med udekørende ”hjælp” til personer, som har behov for støtte. Vores medarbejdere har stor individuel indsigt i mange forskelligartede diagnoser, såsom Borderline, Autisme, OCD, ADHD, PTSD paranoid skizofreni, Angst, stress og depression, misbrug i form af alkohol og stoffer, selvskade, ligesom en del har et indgående kendskab til kriminalitet, samt det at være i fængsel.

Vi har en fast stamme af multikulturelle konsulenter/kontaktpersoner tilknyttet i vores datterselskab DK-Integration således, at de fleste indsatser kan leveres i sprogene: tyrkisk, arabisk, polsk, serbisk, bosnisk, kroatisk, albansk.

 

PRAKTIKSKE OPGAVER I HJEMMET

 • Indkøb, madlavning
 • Rengøring og tøjvask

SAMFUNDSLIV

 • Privatøkonomi – Bolig
 • Nemid
 • eboks

SOCIALT LIV

 • Samspil og kontakt
 • Relationer og netværk
 • Sociale fællseskaber

SUNDHED

 • Kostvaner og livsførelse
 • Helbredsforhold
 • Medicinsk Behandling

KOMMUNIKATION

 • Forstå meddelelser
 • Samtaler
 • Kommunikationsteknik

MOBILITET

 • Transport
 • Bære, flytte genstande
 • Bevægelse/kropsstilling

EGENOMSORG

 • Vask / kropspleje
 • Drikke / spise
 • Påklædning

OMGIVELSER

 • Holdninger / omgivelser
 • Boligområde

Ligeledes yder vi støtte og hjælp til at koordinere diverse indsatser fra eks. Kommune, Psykiatri, Politi, ligesom vi yder ”hjælp til selvhjælp” og ”energiforvaltning”.

EFTERVÆRN TIL UNGE MELLEM 18 OG 23 ÅR

Serviceloven paragraf 76

Om efterværn:

Overgangen fra ung til voksen kan være en vanskelig periode for alle unge. For udsatte unge og i særlig grad for unge, der har været anbragt uden for hjemmet, kan overgangen til voksenlivet være særligt svær.

Hvem kan få efterværn: 

Efterværn er et tilbud til unge mellem 18 og 23 år, der indtil det 18. år har haft en fast kontaktperson, eller har været anbragt uden for hjemmet med eller uden samtykke umiddelbart inden det fyldte 18. år.

Undersøgelser peger på, at tidligere anbragte unge har en større risiko for at opleve vanskeligheder i forbindelse med overgangen til voksenlivet end deres jævnaldrende. Udfordringerne optræder også hos andre unge, men er for de tidligere anbragte unge komplekse og består af flere sammenhængende faktorer.

Formål: 

Formålet med efterværn er derfor at bidrage til, at den unge får en bedre overgang til en selvstændig voksen tilværelse og gives, hvis det anses for at være en væsentlig betydning, af hensyn til den unges behov for

støtte og hvis den unge er indforstået hermed.

Hvad kan vi tilbyde: 

 • Veluddannede konsulenter med hver deres kompetencer indenfor: Misbrug – det at være kriminel – indgående kendskab til et de fleste diagnoser.
 • Konsulenter med multietniske baggrunde, hvor vi matcher sprog/konsulent med den unge. Her er fordele omkring kulturelle udfordringer og forståelse, som den unge oplever.
 • Indgående kendskab til negativ social kontrol.
 • Indblik i problematikker omkring homoseksualitet.
 • Den samme faste konsulent igennem hele perioden. Løbende dokumentation.
 • En meget tæt dialog og kontakt med ansvarlig sagsbehandler.
 • Hurtig tilbagemelding, hvis der sker uforudsete eller drastiske ændringer
 • Deltagelse i møder, hvor der er behov (skole, psykiatri, misbrugsbehandling osv.)
 • Fleksibilitet i forløbet. 

Kontakt Penille

Har du en opgave som du måske tænker at sende vores vej, så er du meget velkommen til at kontakte Penille Jarlhelt

Telefon: 2843 0271

E-mail: penille@matchgruppen.dk

eller sikkermail@matchgruppen.dk

FAMILIEBEHANDLERE

Vi tilbyder familiebehandling jf. Lov om Social Service, kapitel 11, § 52, stk. 3, nr.

Med afsæt i den givne handleplan tilpasser vores erfarne familiebehandlere deres behandling til den enkelte families behov og udfordringer. Gennem behandlingen arbejdes der målrettet på at udvikle kompetencer for derigennem at skabe bedre trivsel og udvikling hos barnet og i hele familien.

Formålet med familiebehandling er at øge forældrenes kompetencer samt at styrke forældre-barn relationen. Der er fokus på det pædagogiske og terapeutiske behandlingsarbejde på hele familien, hvor barnets udvikling og trivsel er i centrum. Målet er at skabe dybtgående forandringer hos forældre ved at ændre eller bearbejde deres handlemønstre.

Familiebehandlingen foregår i hjemmet i vante rammer og består af både samtaler og komkret rådgivning samt øvelser.

Vi kan ligeledes tilbyde behandling i to sproget familier, hvor der ud over dansk tales, arabisk, serbisk, bosnisk samt Makedonsk.

Nedenunder er et lille udpluk af vores 6 erfarne familiebehandlere.

Nawal El-Falaki

Nawal er uddannet familiebehandler, konfliktmægler og choktraumekonsulent. Hun arbejder ligeledes som konsulent og kontaktperson. Nawal har et indgående kendskab til negativ social kontrol og arbejder dagligt med dette hos unge og familier, hvor hun støtter borgere til selvstændiggørelse. Arbejder dagligt med borgere som har angst og diagnoser.

Iman - 28 59 73 18

IMAN arbejder både som sprogkonsulent, mentor og familiebehandler.

Sprog: Dansk – Arabisk (alle dialekter)

Hun er uddannet sprogpsykolog og anvender sine kompetencer på det psykologiske, pædagogiske og kommunikative felt. Hun har stor erfaring med komplekse og kulturelle opgaver samt ”unge” som tidligere har været anbragt. Hun har et indgående kendskab til negativ social kontrol og kender om nogen de udfordringer der kan være i forbindelse med at en borger skal videre. Har kendskab til de fleste diagnoser og arbejder hver dag henimod, at borgerne skal være selvstændige og selvforsørgende.

Hvad kan i yderligere forvente af os:

 • Løbende dokumentation og en meget tæt dialog og kontakt med ansvarlig sagsbehandler.
 • Hurtig tilbagemelding, hvis der sker uforudsete eller drastiske ændringer
 • Deltagelse i møder, hvor der er behov (skole psykiatri, misbrugsbehandling osv.)
 • Den samme kontaktperson igennem hele forløbet og fleksibilitet i forløbet.

 

 

Kontakt MATCHgruppen

Adresse

Håndværkerbyen 7

2670 Greve

CVR 36737735

Telefon

Per: 52408703

Carsten : 31396171

 

 

e-mail

carsten@matchgruppen.dk
per@matchgruppen.dk

sikkermail@matchgruppen.dk