A-dagpenge 6.1

Kontanthjælp 6.2

Kontanthjælp 6.3

Uddannelseshjælp 6.4

Uddannelseshjælp 6.5

Sygedagpenge 6.6

Jobafklaringsforløb 6.7

Ressourceforløb 6.8

Specielle forløb & Tilkøb

A-dagpenge 6.1

Skal vi hjælpe Jeres borgere videre i praktik og job?

Forløb:  Varighed på i alt 6 uger, med en fordeling på 2 ugers forberedelse samt 4 ugers praktik.

Uge 1 – 2: 

Individuelle samtaler – kontakt virksomheder – CV opdateres / målrettes. Borger klædes på til praktiksamtaler

Vi mødes med borgeren samt evt. tolk 2 gange pr uge. I den første uge med borgeren, skal vi have så megen baggrundsviden (arbejdsmæssigt), at vi kan pejle os ind på mulige virksomheder, som vi kan kontakte vedr. en kommende praktik. 

 

Eksempel på de 2 første uger:

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

Borgermøde  

evt. m/tolk

CV opdateres / målrettes. Virksomheds kontakt Borgermøde Virksomheds kontakt
Borgermøde Virksomheds kontakt Borgermøde Samtale praktiksted Oprettelse i VITAS.

 

 

Uge 3 – 6:

Praktik med tilknyttet konsulent, som jævnligt besøger virksomhed og sikrer at begge parter er tilfredse. Ligeledes afsøges muligheden for job efterfølgende, enten ordinært eller løntilskud. Opnås der Løntilskudsjob eller ordinært job kan vi tilbyde en konsulent i 4 uger, hvis dette ønskes.

 

Inden opstart:

 • Forløbet skal være formålsafstemt med Jobcenter, borger og vores konsulent.
 • Tilsendt CV. Sprog (Hvis vi skal have fundet tolk inden opstart).
 • Fysisk / psykisk orientering (er der nogen kendte forbehold, lægepapir).
 • Hvis der ikke er et cv, er oplysningen omkring seneste beskæftigelser meget vigtige.

 

Andet:

 • I Matchgruppen har vi en bred palet af forskellige etniske Sprogkonsulenter tilknyttet, som kan
 • Arabisk (alle dialekter) – Polsk – Tyrkisk – Tyrkisk/Kurdisk – Urdu

 

Forløbet for borger: 

 • CV og ansøgning  – Joblog.
 • Det gode arbejdsliv – og hvad skal der til for at borger kan trives i et nyt arbejdsfællesskab. 
 • Kortlægning af tidligere uhensigtsmæssigt mønster for derved at kunne identificere de handlinger, der skal til for at nå nye mål 
 • At borgeren bliver bevidst om egne kompetencer og ressource i forhold til arbejdsmarkedet og vejen til selvforsørgelse.
 • Det gode match i forhold til praktik, hvor vi også taler om ordinært job eller timer. 
 • Under hele forløbet har vi en tæt dialog med borgeren, jobcenter og virksomhed.

 

Hvad kan du forvente af os:

 • At du og borgeren har samme konsulent gennem hele forløbet, At vi indgår et tæt samarbejde med dig. Du modtager efter endt forløb en kort veldokumenteret, skriftlig tilbagemelding på borgerens forløb, situation og vurdering af forløbsudbyttet
 • Oprettelse i VITAS 

Vil du vide mere?

Kontanthjælp 6.2

Selvforsørgelse er vejen til frihed og et selvstændigt liv

Målgruppen er jobparate borgere, der som udgangspunkt ikke har problemer ud over ledighed og er tættere på arbejdsmarkedet. Denne målgruppe kan dog have lang ledighed bag sig, og har opgivet troen på at det lykkes at komme tilbage på arbejdsmarkedet.

Vores tilgang er, at støtte og styrke borgerens tro på egne evner samt styrkelse af evnen til at sætte mål og delmål i forhold til at opnå et godt og varigt arbejdsliv.

For borgere der henvises til dette forløb, er målet, at borgeren opnår tilknytning til arbejdsmarkedet. Forløbet hviler på et jobrettet fokus.

Forløbet for borger

 • CV og ansøgning
 • Joblog
 • Handleplan med jobfokus.
 • Det gode arbejdsliv – og hvad skal der til for at borger kan trives i et nyt arbejdsfællesskab.
 • Kortlægning af tidligere uhensigtsmæssigt mønster for derved at kunne identificere de handlinger, der skal til for at nå nye mål
 • At borgeren bliver bevidst om egne kompetencer og ressourcer i forhold til arbejdsmarkedet og vejen til selvforsørgelse
 • Det gode match i forhold til praktik, hvor vi også taler om ordinært job eller timer.
 • Under hele forløbet har vi en tæt dialog med borgeren.

Hvad kan du forvente af os

 • At du og borgeren har samme konsulent gennem hele forløbet
 • At vi indgår et tæt samarbejde med dig
 • At du efter endt forløb får en veldokumenteret, skriftlig tilbagemelding på borgerens forløb, situation og vurdering af forløbsudbyttet
 • Oprettelse i VITAS
 • Tilbuddet kan de første 4 – 6 uger tilrettelægges som et vejledning og opkvalificeringsforløb, og derefter etablerer vi en praktik, hvor formål er at skabe en åbning til jobmuligheder-

Kontanthjælp 6.3

At se muligheder frem for barrierer

Vi ved, at kontanthjælpsmodtagere har helt sin egen historie med sig – og det er med afsæt i deres liv, at vores samarbejde starter.
Vi ved, at denne målgruppe af kontanthjælpsmodtagere som er længere væk fra arbejdsmarkedet, og vejen tilbage til selvforsørgelse nødvendigvis ikke altid er lige til.
På baggrund af vores erfaring med målgruppen har vi valgt at tilrettelægge vores forløb ud fra et udviklingsforløb og et afklaringsforløb. 

Gældende for begge forløb er at borgerne oplever at indsatsen er meningsfuldt.
Meningsfuldhed skabes især ved medinddragelse og samskabelse – men også ved at udvise rollesikkerhed og være tydelig omkring muligheder, krav og evt. dilemmaer. Det tør vi godt være ærlige omkring.
Borgerens tro på, at de kan blive en del af arbejdsmarkedet, har en afgørende betydning for om borgeren kan opnå selvforsørgelse.
Vi giver borgeren det håb og støtte, da vi ved, at det er en vigtig faktor for at lave en forandring. 

Udviklingsforløb: 

For borgere, hvor der er et udviklingspotentiale i forhold til arbejdsmarkedet, og hvor der er en tro på, at borgeren kan opnå tilknytning til arbejdsmarkedet.

Afklaringsforløb: 

For borgere, hvor der er behov for en vurdering af arbejdsevne på grund af begrænsning i arbejdsevnen, hvor formålet er, at sagen skal forelægges kommunes rehabiliteringsteamet.

Læs mere om Udviklingsforløb
 • CV og-eller præsentations CV
 • Det gode arbejdsliv – og hvad skal der til for at borger kan trives i et nyt arbejdsfællesskab. 
 • Kortlægning af tidligere uhensigtsmæssigt mønster for derved at kunne identificere de handlinger, der skal til for at nå nye mål 
 • At borgeren bliver bevidst om egne kompetencer og ressourcer i forhold til arbejdsmarkedet og vejen til selvforsørgelse
 • Handleplan med jobfokus. 
 • Drømme og ønsker om fremtidens arbejdsliv
 • Det gode match i forhold praktik, hvor vi også taler om ordinært job eller timer. 
 • Tæt opfølgning i under hele forløb.

 

Hvad kan du forvente af os:

 • At du og borgeren har samme konsulent gennem hele forløbet
 • At vi indgår et tæt samarbejde med dig 
 • At vi i vores planlægning af borgerens forløb tager højde for, hvornår du har brug for en status i forhold til dine møder med borgeren
 • At du efter endt forløb får en veldokumenteret, skriftlig tilbagemelding på borgerens forløb, situation og vurdering af forløbsudbyttet
 • Oprettelse i VITAS 

Tilbuddet kan de første 4 – 6 uger tilrettelægges som et vejledning og opkvalificeringsforløb, og derefter etablerer vi en praktik, hvor formålet er at opnå tilknytning til arbejdsmarkedet eller opnår ordinær timer.
Praktikperioder planlægges efter behov. 

Læs mere om Afklaringsforløb
 • CV og-eller præsentations CV
 • Det gode arbejdsliv – og hvad skal der til for at borger kan trives i et nyt arbejdsfællesskab. 
 • Kortlægning af tidligere uhensigtsmæssigt mønster for derved at kunne identificere de handlinger, der skal til for at nå nye mål 
 • At borgeren bliver bevidst om egne kompetencer og ressourcer i forhold til arbejdsmarkedet
 • Drømme og ønsker om fremtidens arbejdsliv
 • En samtale om rehabiliteringsplan evt. støtte til at borger kan udfylde den. 
 • Det gode match i forhold praktik 
 • Vurdering af behovet for hjælpemidler i praktikken i forhold til skånehensyn. 
 • Tæt opfølgning i praktikforløb 

Hvad kan du forvente af os:

 • At du og borgeren har samme konsulent gennem hele forløbet
 • At vi indgår et tæt samarbejde med dig 
 • At vi i vores planlægning af borgerens forløb tager højde for, hvornår du har brug for en status i forhold til dine møder med borgeren
 • At synliggøre progressionen i borgeren forløb
 • At du efter endt forløb får en veldokumenteret, skriftlig tilbagemelding på borgerens forløb, situation og vurdering af forløbsudbyttet
 • At evaluering har fokus på borgerens skånehensyn og den effektive arbejdsevne
 • Oprettelse i VITAS 

Tilbuddet kan de første 4 – 6 uger tilrettelægges som en vejledning og opkvalificeringsforløb, og derefter etablerer vi en praktik, hvor formål er at sagen skal forelægges kommunens rehabiliteringsteamet med henblik på ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension. 


Praktikperioder planlægges efter behov. 

Kontaktinformation

Uddannelseshjælp 6.4

Skræddersyede forløb

MATCHgruppen tilbyder forløb der er skræddersyet borgere med behov for støtte under uddannelse.

Ring eller skriv til os for mere information. Vores kontaktinformation finder du nederst på siden.

Vil du vide mere?

Uddannelseshjælp 6.5

Aktivitetsparate under 30 år.

“At se muligheder fremfor barrierer”

 • Vi ved, at uddannelseshjælpsmodtagere har helt sin egen historie med sig – og det er med afsæt i deres liv, at vores samarbejde starter.
 • Vi ved, at denne målgruppe af uddannelseshjælpsmodtagere som er længere væk fra arbejdsmarkedet/uddannelse og vejen tilbage til selvforsørgelse nødvendigvis ikke altid er lige til.
 • På baggrund af vores erfaring med målgruppen har vi valgt at tilrettelægge vores forløb, så det er et kombineret udviklingsforløb.
 • Gældende for forløbet er, at borgerne oplever at indsatsen er meningsfuldt.
 • Meningsfuldhed skabes især ved medinddragelse og samskabelse – men også ved at udvise rollesikkerhed og være tydelig omkring muligheder, krav og evt. dilemmaer. Det tør vi godt være ærlige omkring.
 • Borgerens tro på, at de kan blive en del af arbejdsmarkedet, har en afgørende betydning for om borgeren kan opnå selvforsørgelse.
 • Vi giver borgeren håb og støtte, da vi ved, at det er en vigtig faktor for at lave en forandring.  

Der vil altid være en fast konsulent tilknyttet borgeren. Vores konsulenter kan arbejde med borgere såsom:

 • Tidligere har været bandemedlemmer.
 • Kriminelle, utilpassede unge, misbrugere. 
 • Borgere med plettede straffeattester.
 • Psykiske sårbare. Udfordringer med diagnoser.
 • Borgere som mangler struktur i hverdagen eller som har mistet overblikket.
 • Borgere som ikke kun taler dansk.

Vi samarbejder med en bred vifte af store og små rummelige virksomheder inden for mange brancher. Alle ønsker at yde en social indsats til at borgerne via gode individuelle tilrettelagte praktikker, som udgangspunkt kan komme tættere på arbejdsmarkedet/uddannelse eller en afklaring.

Hvad du kan forvente af os:

 • At du og borgeren har samme konsulent gennem hele forløbet.
 • At vi matcher borger med konsulent.
 • At vi indgår et tæt samarbejde med dig.
 • At vi i vores planlægning af borgerens forløb tager højde for, hvornår du har brug for en status.
 • At synliggøre progressionen i borgerens forløb
 • At du efter endt forløb får en veldokumenteret, skriftlig tilbagemelding på borgerens forløb, situation og vurdering af forløbsudbyttet
 • At evaluering har fokus på borgerens skånehensyn og den effektive arbejdsevne
 • Oprettelse i VITAS 
 • Det gode match i forhold til virksomhed, samt tæt opfølgning i praktikforløb.

Kombineret Udviklingsforløb

 • CV og-eller præsentations CV
 • Handleplan med jobfokus.
 • Det gode arbejdsliv – og hvad skal der til for at borger kan trives i et nyt arbejdsfællesskab. 
 • Kortlægning af tidligere uhensigtsmæssigt mønster for derved at kunne identificere de handlinger, der skal til for at nå nye mål 
 • At borgeren bliver bevidst om egne kompetencer og ressourcer i forhold til arbejdsmarkedet/uddannelse.
 • Drømme og ønsker om fremtidens arbejdsliv
 • Det gode match i forhold til praktik, hvor vi også taler om ordinært job eller timer. 
 • Tæt opfølgning i under hele forløb.
 • Vurdering af behovet for hjælpemidler i praktikken i forhold til skånehensyn.

Vil du vide mere?

Sygedagpenge 6.6

At rejse sig efter en sygemelding

Der er mange forskellige årsager til en sygemelding.

Vi oplever ofte, at der er flere ting på spil når en borger bliver sygemeldt, og borgeren kan opleve at deres liv er kørt af sporet.  Hvad enten der er tale om en “simpel” årsag eller en lidt mere kompliceret sygemelding tager vi afsæt i den sygemeldte udfordringer og sætter skub i udviklingen og anviser løsninger i håb om en delvis eller raskmelding kan opnås – gerne inden for 22 uger.

Forløb for den sygemeldte:

 • Udarbejdelse af CV
 • Samtale med borgeren omkring det at være sygemeldt VS uarbejdsdygtig
 • Individuel coaching – tilbage til arbejdet 
 • Inspiration til at se nye muligheder og potentialer
 • Håndtering af evt. af stress, angst og/eller depression
 • Virksomhedspraktik
 • Opfølgning i praktikken

 

Hvad kan du forvente af os:

 • At du og borgeren har samme konsulent gennem hele forløbet
 • At vi indgår et tæt samarbejde med dig 
 • At vi i vores planlægning af borgerens forløb tager højde for, hvornår du har brug for en status i forhold til dine møder med borgeren
 • At du efter endt forløb får en veldokumenteret, skriftlig tilbagemelding på borgerens forløb, situation og vurdering af forløbsudbyttet
 • Oprettelse i VITAS 

Tilbuddet kan de første 4 – 6 uger tilrettelægges som et vejledning og opkvalificeringsforløb, og derefter etablerer vi en praktik. Formålet er at opnå en delvis raskmelding eller fuld raskmelding til arbejdsmarkedet 

Praktikperioder planlægges efter behov. 

Jobafklaringsforløb 6.7

At rejse sig fra en sygemelding og komme tilbage

Jobklaringsforløb er for borgere, som ikke kan få forlænget sygedagpengene efter de eksisterende forlængelsesmuligheder, og som fortsat er uarbejdsdygtig på grund af sygdom. Fokus er at borgeren får en tværfaglig og sammenhængende indsats, som bidrager til at bringe personen tilbage i arbejde eller i gang med en uddannelse. Ved en individuel nøje tilrettelagt virksomhedspraktik, skal arbejdsevnen vurderes bredt og inden for et jobområde, hvor der reelt faktisk findes jobstillinger.

Borgeren får en tværfaglig og sammenhængende indsats, som tager højde for borgerens situation og særlige barrierer i forhold til at bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet og som bidrager til at bringe borgeren tilbage i arbejde eller i gang med en uddannelse.

Et forløb afvikles typisk som en virksomhedspraktik, der viser hvad borgeren kan klare arbejdsmæssigt, socialt og helbredsmæssigt, samtidig skal praktikken hjælpe med at definere borgerens fremtidige job- og/eller uddannelsesmål.

Vi inspirerer borgeren til at tænke og handle anderledes, så de kan få en fremtid, som de ønsker sig. I forløbet opnår borgeren en optimal udvikling af arbejdsevnen, herunder forståelse for at man igen kan blive en del af arbejdsmarkedet. Vi giver borgeren det håb og støtte, da vi ved, at der er en vigtig faktor for at lave en forandring.

Hvad kan du forvente af os:

 • At du og borgeren har samme konsulent gennem hele forløbet. Vi indgår et tæt samarbejde med dig.
 • At vi i vores planlægning af borgerens forløb tager højde for, hvornår du har brug for en status.
 • Individuel coaching – tilbage til arbejde. Inspiration til at se nye muligheder og potentiale.
 • En veldokumenteret, skriftlig tilbagemelding på borgerens forløb, situation og vurdering af forløbsudbyttet.
 • At evaluering har fokus på borgerens skånehensyn og den effektive arbejdsevne
 • Oprettelse i VITAS – Det gode match i forhold til virksomhed- borger, samt tæt opfølgning i praktikforløb.

Udviklingsforløb/Afklaringsforløb

 • Virksomhedspraktik, med udgangspunkt i ny indsatsplan om at finde det rigtige fremadrettet jobområde.
 • CV og-eller præsentations CV – hvis det påkræves. Drømme og ønsker om fremtidens arbejdsliv.
 • Det gode arbejdsliv – og hvad skal der til for at borger kan trives i et nyt arbejdsfællesskab. 
 • Blive bevidst om egne kompetencer og ressourcer i forhold til arbejdsmarkedet og vejen til selvforsørgelse
 • Det gode match i forhold til praktik, hvor vi også taler om ordinært job eller timer. 
 • Tæt opfølgning i under hele forløb.

Ressourceforløb 6.8

Al udvikling består i at vikle sig ud af det, man har viklet sig ind i

Der er mange årsager til, at borgere kommer i ressourceforløb. Mange af borgerne har ofte været på kontanthjælp i en længerevarende periode og har komplekse problemstillinger udover ledighed, som kræver en tværgående indsats.
Vi ved at udfordring og kompleksiteten af problemstillingerne er meget forskelligt fra borger til borger, og hver borger har helt sin egen livshistorie.
Vi tror på at alle borgere har ressourcer, og at de har brug for støtte til at finde dem frem.
Vi anvender den anerkendende tilgang, hvor det handler om at se på det, der virker, og det bliver drivkraften til at finde løsninger, der holder. 

Vi inspirerer borgeren til at tænke og handle anderledes, så de kan få en fremtid, som de ønsker sig.

I forløbet opnår borgeren en optimal udvikling af arbejdsevnen, herunder også forståelse for at de kan blive en del af arbejdsmarkedet på trods af begrænsninger i arbejdsevnen. 

Forløbet kan skræddersyet således det bliver tilpasset borgerens behov og problemstillinger.

Et forløb vil typiske indholde følgende:

 • CV og-eller præsentations CV
 • Det gode arbejdsliv – og hvad skal der til for at borger kan trives i et nyt arbejdsfællesskab.
 • Kortlægning af tidligere uhensigtsmæssigt mønster for derved at kunne identificere de handlinger, der skal til for at nå nye mål
 • At borgeren bliver bevidst om egne kompetencer og ressourcer i forhold til arbejdsmarkedet
 • Drømme og ønsker om fremtidens arbejdsliv
 • En samtale om evt. rehabiliteringsplan 
 • Det gode match i forhold praktik 
 • Vurdering om der er behov for hjælpemidler i praktikken i forhold til skånehensyn. 
 • Tæt opfølgning i praktikforløb

Hvad kan du forvente af os:

 • At du og borgeren har samme konsulent gennem hele forløbet
 • At vi indgår et tæt samarbejde med dig 
 • At vi i vores planlægning af borgerens forløb tager højde for, hvornår du har brug for en status i forhold til dine møder med borgeren
 • At du efter endt forløb får en veldokumenteret, skriftlig tilbagemelding på borgerens forløb, situation og vurdering af forløbsudbyttet
 • Oprettelse i VITAS 

Varighed af forløbet er individuelt og planlægges altid i samarbejde med borgerens sagsbehandler.
Tilbuddet kan de første 4 – 6 uger tilrettelægges som en vejledning og opkvalificeringsforløb, og derefter etablerer vi en praktik.

Forløbet kan kombineres med vores specielle forløb i forhold til hvilke problemstiller borgeren har.

Se under Specielle forløb til alle målgrupper

For yderligere informationer er I yderst velkomne til at kontakte os for en uforpligtende samtale.

Kontaktinformation

Specielle forløb til alle målgrupper

Vi kan tilbyde følgende forløb, enten som enkeltforløb eller i kombination med andre forløb:

ANGER MANAGEMENT / VREDESHÅNDTERING

w

META-KOGNITIVT MESTRINGSFORLØB

UNDERSTØTTENDE MENTOR

Anger management / vredeshåndtering

Henvisning via § 32 eller § 91

ANGER MANAGEMENT / VREDESHÅNDTERING

Alle mennesker bliver vrede. Vrede er en følelsesmæssig tilstand, som kan variere fra mindre irritation til intens vrede. Men nogle mennesker kan ikke styre deres vrede og har brug for hjælp til at håndtere den.
Vi kan hjælpe borgere som har vanskeligt ved at håndtere stærke følelser som f.eks. vrede – jalousi eller mindreværd.
Borgeren kan have ringe selverkendelse, udpræget eksternalisering af skyld samt manglende ansvarsfølelse. 

Kendetegn kan være impulsivitet og handling uden tanke for konsekvenserne, lavt selvværd mv.  Ofte ingen eller kun sporadisk erfaring med eller tilknytning til arbejdsmarkedet.

Ved at vælge Anger Management hos os, vælger du en undervisningsform som behersker teknikker, der hjælper personer, som har problemer med basale sociale færdigheder, herunder at håndtere stærke følelser.

Holdundervisning for 4 – 6 borgere. 

 • Forløbet indeholder 9 lektioner
 • Hver lektion varer 2 timer.
 • Der optages løbende borgere.

FORLØB FOR BORGERE: 

 • Undervisningsteknikkerne er en blanding af mini-foredrag. 
 • Gruppediskussioner, færdighedstræning, situationsspil og hjemmearbejde.
 • Der arbejdes kognitivt. I det kognitive program ligger fokus på erkendelses- og tankeprocessen via den enkelte deltagers aktive ageren.
 • Personerne klædes professionelt på med gode håndterbare redskaber som kan anvendes i fremtiden.
 • Programmet inkluderer en opfølgnings lektion som finder sted ca. 2-3 uger efter den afsluttende lektion, samt en ”hotline” under hele forløb

 

 

Christian Kejser

Christian er certificeret i Anger Management og har igennem flere år hjulpet mange mennesker med at håndtere deres vrede og hidsighed. Han har stor indsigt og forståelse samt faglighed for
de problematikker man som ung kan have, når adfærden afspejler manglende evne til at løse konflikter. Christian vil være den primære underviser og konsulent igennem hele forløbet og har i en årrække arbejdet som konsulent/mentor for Matchgruppen.

Kontakt gerne Christian, hvis du har en opgave som du gerne vil drøfte med ham.

Tlf. 2586 8788 – sikkermail@matchgruppen.dkchristian@matchgruppen.dk

 

Metakognitivt mestringsforløb

Henvisning via § 32 eller § 91

Målgruppe:

 • Henvender sig til personer som i en kortere eller længere periode har været ramt af angst, stress eller depression.
 • Til personer hvor ”trigger” tanker fylder og kan spærre for handling.
 • Det har vist sig at det hverken er sorger, ulykker, negative eller triste tanker der i sig selv udfordrer os, men det gør i stedet den måde, vi håndterer vores tanker på.

Tilgang:

 • Der arbejdes med afsæt i metakognitive principper, som er evidens- og videns baseret metoder.
 • Bygger på mere end 20 års banebrydende forskning i årsagen til at nogle mennesker udvikler psykiske lidelser, såsom stress, angst og depression – mens andre ikke gør.
 • Metoden kan bruges i en hvilken som helst af livets uundgåelige udfordringer og har vist sig yderst effektiv i behandling af angst, stress og depression.

Forløb:

 • Varighed i 12 uger med individuelt undervisning eller i grupper med 4 – 6 deltagere.
 • Hver lektion varer 2 timer.
 • Der vil være hjemmeopgaver og øvelser, som er en vigtig del, i forhold til effekten.
 • Ud over undervisning og hjemmeopgaver, vil der være et ugentligt opkald med opfølgning.
 • Undervisning foregår i vores egne rummelige lokaler
 • Rekvirer gerne brochure med det fulde forløb

Pia Teubert er uddannet Mind Strain Stress Coach og har uddannelser indenfor NLP, kognitiv coaching, metakognitiv terapi, DAT og har flere års erfaringer i arbejdet med mennesker. Pia vil være din underviser og konsulent igennem hele forløbet.

KONTAKT:

Kontakt gerne Pia, hvis du har en opgave som du gerne vil drøfte med hende. 

Pia Tlf. 6013 1745 eller på sikkermail@matchgruppen.dk eller på pia@matchgruppen.dk

Understøttende Mentor

§ 167

Målgruppen er borgere med behov for en individuel særlig indsats.

Formålet er at sikre fastholdelse i iværksatte aktiviteter, uddannelse eller beskæftigelse, hvor mentorens primære opgave kan være at understøtte borgerens tilbagevenden og integration på arbejdsmarkedet.

Mentorens funktioner kan være som nedenstående liste, hvor indsatsen er fleksibel og intensitet og omfang tilpasses i forhold til henvisningens formål.

Personlig vejleder og støtteperson: Overvejende vejledning af social karakter, herunder økonomi, boligforhold, struktur i hverdagen eller konkret støtte til f.eks. at benytte offentlig transport til og fra aktiviteter forbundet med uddannelse eller beskæftigelse.

Motiverende Coach: Udviklingsfremmende indsats, som understøtter borgerens progressionspotentiale, med fokus på job eller uddannelse. Borgerne motiveres og støttes til at anvende egne ressourcer, så de med mestring selv kan bidrage med løsninger på konkrete udfordringer.

Vejleder på arbejdspladsen: Mentor bidrager med viden om arbejdspladskultur samt social integration på virksomheden. Vejledning og instruktion u udførelse af konkrete jobfunktioner.

Samfundsguide: Vejledning og information om samfundets opbygning, lovgivning og konkret bistand i kontakten med offentlige samt vejledning i udarbejdelse af ansøgninger osv.

Brobygger til job og uddannelse: Information og vejledning om muligheder og perspektiver ved overgang til beskæftigelse, uddannelse eller andre virksomhedsrettede indsatser.

Alle vores mentorer har specialiserede kompetencer og har et bredt kendskab til diagnoser, misbrug, kriminalitet, samt arbejde med udsatte borgere. 

Hvad kan du forvente af os:

 • Tværfagligt Samarbejde
 • At du og borgeren har samme konsulent gennem hele forløbet
 • At vi indgår et tæt samarbejde med dig.
 • At du efter endt forløb får en veldokumenteret, skriftlig tilbagemelding på borgerens forløb, situation og vurdering af forløbsudbyttet

Det gode match i forhold til borgeren

Funktionsevnebeskrivelse

Funktionsevnebeskrivelsen afdækker borgers generelle funktionsniveau.

Beskrivelsen tager afsæt i borgers funktion i eget hjem, egenomsorg og generel mobilitet. 

Vi afdækker ydermere:

 • Den sociale anamnese
 • Kommunikation og netværk
 • Samfundsliv, herunder med fokus på beskæftigelsesmuligheder.

Forløb

Funktionsevnebeskrivelsen udarbejdes i samarbejde med autoriseret fysioterapeuter / ergoterapeuter samt vores specialkonsulenter.  

 • Forløbet har en varighed af 6 – 8 uger.
 • Borgerens funktionsevne afklares i eget hjem, samt ved andre relevante tiltag i borgers liv, herunder på praktikplads eller ved deltagelse i træning mv. 
 • Der er fokus på udarbejdelse af en udvidet beskrivelse til brug for videre sagsbehandling.

 

Kontakt MATCHgruppen

Adresse

Håndværkerbyen 7

2670 Greve

CVR 36737735

Telefon

Per: 52408703

Carsten : 31396171

 

 

e-mail

carsten@matchgruppen.dk
per@matchgruppen.dk

sikkermail@matchgruppen.dk