Per: 52408703 – Carsten: 31396171 – sikkermail@matchgruppen.dk

Vi bygger bro mellem virksomheder, borgere og hele beskæftigelsessystemet

6.1

A-dagpenge

6.2

Kontanthjælp

6.3

Kontanthjælp

6.4

Uddannelseshjælp

6.5

Uddannelseshjælp

6.6

Sygedagpenge

6.7

Jobafklaringsforløb

6.8

Ressourceforløb

Specielle forløb

Familie - Børn

Understøttende Mentor

Forløb for borgere med behov for en individuel særlig indsats

Formålet med forløbet er at sikre fastholdelse i iværksatte aktiviteter, uddannelse eller beskæftigelse, hvor mentorens primære opgave kan være at understøtte borgerens tilbagevenden og integration på arbejdsmarkedet.

Alle vores mentorer har specialiserede kompetencer og har et bredt kendskab til diagnoser, misbrug, kriminalitet, samt arbejde med udsatte borgere. 

Hvad kan du forvente af os:

 • Tværfagligt Samarbejde
 • At du og borgeren har samme konsulent gennem hele forløbet
 • At vi indgår et tæt samarbejde med dig.
 • At du efter endt forløb får en veldokumenteret, skriftlig tilbagemelding på borgerens forløb, situation og vurdering af forløbsudbyttet

Det gode match i forhold til borgeren

Mentorens funktioner kan være som nedenstående liste, hvor indsatsen er fleksibel og intensitet og omfang tilpasses i forhold til henvisningens formål.

Læs mere om Mentorens funktioner

Personlig vejleder og støtteperson: Overvejende vejledning af social karakter, herunder økonomi, boligforhold, struktur i hverdagen eller konkret støtte til f.eks. at benytte offentlig transport til og fra aktiviteter forbundet med uddannelse eller beskæftigelse.

Motiverende Coach: Udviklingsfremmende indsats, som understøtter borgerens progressionspotentiale, med fokus på job eller uddannelse. Borgerne motiveres og støttes til at anvende egne ressourcer, så de med mestring selv kan bidrage med løsninger på konkrete udfordringer.

Vejleder på arbejdspladsen: Mentor bidrager med viden om arbejdspladskultur samt social integration på virksomheden. Vejledning og instruktion u udførelse af konkrete jobfunktioner.

Samfundsguide: Vejledning og information om samfundets opbygning, lovgivning og konkret bistand i kontakten med offentlige samt vejledning i udarbejdelse af ansøgninger osv.

Brobygger til job og uddannelse: Information og vejledning om muligheder og perspektiver ved overgang til beskæftigelse, uddannelse eller andre virksomhedsrettede indsatser.

Virksomhedspraktik

“Selvforsørgelse er vejen til frihed og et selvstændigt liv”

 • I Matchgruppen hjælper vi borgere tilbage på arbejdsmarkedet, hvilket er i god tråd med den nye forenklingslov, hvor flere borgere skal i virksomhedspraktik. 
 • Vi har et aktivt, bredt netværk, bestående af over 125 virksomheder (store og små. indenfor de fleste brancher) som ugentligt i samarbejde med vores virksomhedskonsulenter bidrager til, at vi kan lave det gode match.
 • Hver uge laver vi i gennemsnit 3-5 praktikaftaler, ligesom vi løbende får borgere ansat i ordinær beskæftigelse, eller timer. Indenfor de sidste 6 måneder har vi pr. marts 2020, landet 21 borgere i job, hvilket er en høj hitrate, med den målgruppe som vi til daglig arbejder med.

Formål:  

 • Kan være at afdække eller optræne en persons faglige, sociale eller sproglige kompetencer samt afklare beskæftigelsesmål.
 • Kan også bruges som et led i en afklaring eller optræning af en borgers arbejdsmarkedsparathed, hvor borger bliver bevidst om egne kompetencer og ressourcer i forhold til arbejdsmarkedet og vejen til selvforsørgelse.
 • Kan ligeledes benyttes i forbindelse med en uddannelsesrettet indsats. 

Læs mere om Virksomhedspraktik

Vores konsulenter arbejder tæt sammen med arbejdsgiver og borger for at skabe et forløb, der er tilpasset begge parters behov. Forløbene kan derfor variere fra få timer om ugen og helt op til 37 timer.     

Hvad kan du forvente af os:

 • At du og borgeren har samme konsulent gennem hele forløbet samt et tæt samarbejde med dig.
 • At du efter endt forløb får en veldokumenteret, skriftlig tilbagemelding på borgerens forløb, situation og vurdering af forløbsudbyttet. Hvor det påkræves leveres der en fyldig og beskrivende arbejdsvurdering.
 • Oprettelse i VITAS – Det gode match i forhold til praktik, hvor vi taler ordinært job eller timer.
 • Efter aftale udfærdiges der CV og eller præsentations CV
 • Anvendelse af SMART-mål til at gøre målene: Specifikt – Målbart – Attraktivt – Realistisk og Tidsbestemt.

Understøttende Mentorfunktion: Igennem praktikforløbende vil der være mulighed for at tilkøbe en understøttende mentor, hvis der er behov for det.

Praktikperioder: Perioderne kan afhængig af om borgeren er forsikret ledig, kontanthjælpsmodtager, på sygedagpenge eller i ressourceforløb variere fra 4 -13 uger med mulighed for individuel forlængelse. Før etablering af en god virksomhedspraktik, forventer vi at borgeren i samarbejde med sagsbehandler, konsulent eller mentor har afstemt samt fået en beskrivelse af delmål og formål.

I

A-dagpenge 6.1

Skal vi hjælpe Jeres borgere videre i praktik / job? Vores successrate for 2019 var på ca 80%

A

Kontanthjælp 6.2

For jobparate borgere, der som udgangspunkt ikke har udfordringer ud over ledighed

A

Kontanthjælp 6.3

Vores forløb er tilrettelagt ud fra et udviklingsforløb og et afklaringsforløb

I

Uddannelseshjælp 6.4

Vi tilbyder forløb der er skræddersyet borgere med behov for støtte under uddannelse.

I

Uddannelseshjælp 6.5

For aktivitetsparate under 30 år. Vi samarbejder med en bred vifte af virksomheder inden for mange brancher.

=

Sygedagpenge 6.6

Tilbuddet kan tilrettelægges som et vejlednings- og opkvalificeringsforløb med efterfølgende etablering af praktik.

A

Jobafklaringsforløb 6.7

En tværfaglig  indsats for at bringe borgen tilbage i arbejde eller i gang med uddannelse.

=

Ressourceforløb 6.8

I forløbet inspirerer vi borgerene til at tænke og handle anderledes, så de kan få den fremtid, som de ønsker sig.

I

Specielle forløb & Tilkøb

For alle målgrupper. Kan tilkøbes sideløbende med alle forløb.

Mening

Motivation

Mangfoldighed

De tre M‘er

For os er det vigtigt at borgerne har et ønske, og er motiveret for at komme videre med deres liv.

Vi er optaget af, at vores forløb giver mening for borgerne, og når mening og motivation går op i en højere enhed, kan vi i fællesskab skabe en udvikling til glæde for det enkelte menneske.

MATCHgruppen er en virksomhed, hvor mangfoldighed sættes i højsædet. Flere af vores ansatte behersker flere sprog, og derfor kan vi tilbyde borgere med anden etnisk herkomst et forløb hos os.

Vores medarbejdere er en meget varieret gruppe af forskellige baggrunde og personlighedstyper. Det er derfor vi hedder MATCHgruppen. Vi har specialiseret os i at finde det bedst mulige match mellem borger og coach/mentor, hvor de gennem et fælles referencepunkt i deres livshistorier hurtigt danner en konstruktiv tillidsrelation. 

Familie – Børn

Vælg et emne for at læse mere:

Z

KONTAKTPERSON

Kontaktperson – under 18 år. Vi har kvalificerede kontaktpersoner, med et fagligt højt niveau.

v

SOCIALPÆDAGOGISK STØTTE

Til borgere over 18 år. Vi har igennem flere år opbygget en række værdifulde kompetencer indenfor arbejdet med udsatte borgere.

FAMILIEBEHANDLER

Vores fler-sprogede familiebehandlere har blandt andet erfaring med konfliktmægling og choktraumer samt borgere med diagnoser og misbrug.

EFTERVÆRN

Til unge mellem 18 og 23 år. Formålet med efterværn er at bidrage til, at den unge får en bedre overgang til en selvstændig voksen tilværelse.

Kontakt MATCHgruppen

Adresse

Håndværkerbyen 7

2670 Greve

CVR 36737735

Telefon

Per: 52408703

Carsten : 31396171

 

 

e-mail

carsten@matchgruppen.dk
per@matchgruppen.dk

sikkermail@matchgruppen.dk